Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…


Un comentariu

Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți

Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți

„Întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, Mie Mi-aţi făcut.”

(Matei  25,45)

https://prediciaudio.files.wordpress.com/2011/02/judecata-de-apoi1.pdf

„Cine aude Evanghelia din Duminica Înfricoșatei Judecăți i se pare că Cerul tună și fulgeră, îl cuprinde groaza și teama. Dumnezeu va judeca Pământul și Judecător Universal a toată lumea va fi Domnul nostru, Iisus Hristos.Toți oamenii, fără excepții, de la Adam, cel întâi născut și până la ultimul om, se vor înfățișa înaintea Domnului și vor fi judecați și unii vor merge în iad, iar alții vor merge în rai. Deci, înfricoșător tribunal, cutremurătare sentință…pe veșnicie!


2 comentarii

PREDICĂ LA SFÂNTUL MASLU – UN DOCTOR MINUNAT

Predică la Sfântul Maslu

UN DOCTOR MINUNAT

 

https://prediciaudio.files.wordpress.com/2011/02/predica-la-sf-maslu-25-feb-2011-un-doctor-minunat.pdf

 

În vremea când era un sihastru trăind în Peninsula Sinai, Sfântul Ioan era cunoscut pentru smerenia și ascultarea sa, precum și pentru înțelepciunea și discernământul său (obținute printr-o îndelungată experiență spirituală). Avea o reputație de foarte bun cunoscător în ceea ce privește modul în care trebuie dusă o viață duhovnicească. Sfântul Ioan, egumen al Mănăstirii Rait, i-a cerut într-o zi Sfântului Ioan Scărarul (cunoscut și ca Ioan din Sinai) să scrie lucrurile pe care le cunoștea într-o carte. La început, Sfântul Ioan Scărarul ezita să-și asume o astfel de sarcină, dar în cele din urmă a ascultat rugămintea egumenului din Rait și a început să scrie Scara (mai târziu numită Scara sfintelor nevoințe ale desăvârșirii). Sfântul Ioan a primit numele de „Scărarul” (Climax sau Climacus, adică „al Scării”) datorită lucrării sale. Scrierea Scării a fost comparată mai târziu cu primirea Legii pe muntele Sinai de către Sfântul prooroc Moise.

Fațada Măn. Sucevița

Această lucrare a fost folosită mai întâi de monahi. Până în zilele noastre, aceștia o citesc în special în timpul Postului Mare. Este una din scrierile recomandate în perioadele de post și pentru cei care mai sunt „în lume”, însă numai cu precauție și sub sfătuirea unui Părinte duhovnicesc. Această lucrare și-a lăsat amprenta asupra vieților multor sfinți precum Sf. Teodor Studitul, Sf. Serghie de Radonej, Sf. Iosif de Volokolamsk, Sf. Petru Damaschinul, Sf. Teofan Zăvorâtul etc.

Scopul tratatului este de a fi un ghid în urmarea unei vieți închinate întru totul lui Dumnezeu. Metafora scării, asemănătoare cu cea din viziunea Patriarhului Iacov, este folosită pentru a descrie modul în care cineva poate urca spre Împărăția Cerurulor, începând cu renunțarea la lume și sfârșind în Rai, împreună cu Domnul. Lucrarea este împărțită în treizeci de capitole, fiecare ocupându-se de un păcat sau de o virtute anume. Inițial, capitolele erau numite logoi, dar astăzi sunt mai cunoscute ca „trepte”. Conținutul, ca și în cazul Legilor primite de Moise, nu cuprinde în primul rând reguli, reglementări de tot felul, ci mai ales observații asupra practicilor existente. Adesea, limbajul folosit este metaforic, pentru a ilustra mai bine natura păcatului sau a virtuții. În ansamblu, tratatul urmează o linie pogresivă, pornind de la renunțarea la lume către sfârșitul care este viața trăită întru iubirea lui Dumnezeu.


4 comentarii

Cuvânt al Sfântului Ignatie Briancianinov despre felul de a fi al vameşului şi al fariseului

Cuvânt al Sfântului Ignatie Briancianinov despre felul de a fi al vameşului şi al fariseului


În Evanghelia care s-a citit astăzi am auzit pilda Domnului nostru, Iisus Hristos, despre vameş şi fariseuDin ce pricină a spus Domnul această pildă? El a spus-o pentru oamenii care, amăgiţi şi înşelaţi de părerea de sine,  se întemeiază şi nădăjduiesc în dreptatea lor, în faptele lor bune. Privesc spre ceilalţi oameni de la înălţimea părerilor de sine, îi defaimă, adică au o părere foarte proastă despre ei, îi dispreţuiesc, îi osândesc, îi vorbesc de rău, atât în taină, în sufletul lor, cât şi la arătare, înaintea oamenilor…”


https://prediciaudio.files.wordpress.com/2010/01/cut_voice098.pdf


2 comentarii

Cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul la Duminica vameşului şi a fariseului (2010)

Cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul la Duminica vameşului şi a fariseului

(2010)


„Iată că au venit din nou săptămânile pregătitoare pentru Marele Post. Să mulţumim Domnului că ne-a învrednicit să apucăm această vreme mântuitoare de suflet! Să ne rugăm ca El să ne ajute şi să ne folosim de această vreme, potrivit bunelor Lui hotărâri privitoare la noi….”

https://prediciaudio.files.wordpress.com/2010/01/omilie-teofan-zavoratul-21-ian-2010-utr2.pdf


Scrie un comentariu

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFINŢII CHIR ŞI IOAN, DOCTORII FĂRĂ DE ARGINŢI (31 IANUARIE)

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFINŢII CHIR ŞI IOAN, DOCTORII FĂRĂ DE ARGINŢI

(31 IANUARIE)

https://prediciaudio.files.wordpress.com/2011/02/canon-31-ian.pdf

 

Aceşti sfinţi mucenici au trăit în zilele împăratului Diocleţian.

Chir era din Alexandra, iar Ioan era din Edesa. În prigoana pornită atunci împotriva creştinilor, Chir s-a dus spre mare, către aşa-zisul sân al Arabiei, şi luând cinul călugăresc a locuit acolo.

Iar Ioan venind la Ierusalim şi auzind de minunile ce le făcea Chir, că vindecă tot felul de boli şi de neputinţe, s-a dus la Alexandria. Iar de acolo aflând unde se găsea Chir, s-a dus la el şi a vieţuit laolaltă cu el. Şi trăind ei acolo, au auzit că a fost prinsă o femeie, anume Atanasia cu trei fiice ale ei: Teodota, Teoctista şi Eudoxia, pentru credinţa în Hristos, şi că trebuie să stea în faţa judecătorului. Sfinţii s-au temut ca nu cumva femeile, de teama chinurilor, să cadă din credinţă. De aceea au mers la ele şi le-au îmbărbătat să rămână tari în chinuri. Din această pricină au fost prinşi şi ei, şi după multe chinuri li s-au tăiat capetele, împreună cu femeile despre care a fost vorba.