Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…


4 comentarii

Canonul Cuviosului Simeon din Muntele Minunat (24 mai)

Canonul Cuviosului Simeon din Muntele Minunat (24 mai)

https://prediciaudio.files.wordpress.com/2010/05/canon-simeon-din-mt-minunat.pdf

Acest cuvios a trăit în zilele bătrânului Iustin, şi a fost născut în Antiohia Siriei, din tatăl Ioan, care era din Edesa, şi din maica Marta, fiind crescut în aceeaşi cetate a Antiohiei. Iar cele de aci înainte toate lucrurile minunate se spune că unele s-au întâmplat, iar altele au fost făcute de el, mai presus de om. Simeon de la Muntele Minunat

Zămislirea lui din pântece s-a făcut prin rugăciune. Şi făcându-se de şase ani, el a defăimat toate cele de jos, s-a suit la munte şi îndată s-a obişnuit şi s-a deprins cu petrecerea cea grea şi cu răbdarea. Şi avea adesea dumnezeieşti vedenii şi îngereşti arătări, care-I îndreptau spre cele ce trebuia a face, îl învăţau cu deosebirea între cele bune şi intre cele rele, adică cele bune să aleagă şi de cele rele să fugă. Şi înfrângând cele ale trupului şi hrănindu-se nu cu omenească hrană, ci cu nemuritoare ce i se da de la cer, aşa a petrecut până la ieşirea din trup.

Acestea şi nespusa mulţime a minunilor, le arată mai pe larg istoria lui; atâta numai este vrednic să însemnăm, că lăsând lumea din tânără vârstă, s-a dăruit pe sine mânăstirii, la care a fost pogorât din munte, în care locuise şase ani mai înainte; iar de acolo suindu-se pe stâlp, a stat acolo ani optsprezece. Apoi mergând la Muntele minunat a petrecut zece ani, la un loc înalt de pietre seci. Şi suindu-se pe stâlpul cel mic a petrecut patruzeci şi cinci de ani, de i s-a făcut toată vremea vieţii lui ani optzeci şi cinci. Şi dintru aceştia şaptezeci şi nouă i-a săvârşit cu lupta şi răbdarea cea mai presus de firea omenească, şi adormind a fost mutat spre mărirea şi aşezarea îngerilor.


Un comentariu

Canonul de rugăciune la a treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul (25 mai)

Canonul de rugăciune la a treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul (25 mai)

https://prediciaudio.files.wordpress.com/2010/05/canon-la-aflarea-capului-botezatorului.pdf

Acest cinstit şi sfânt cap fiind ascuns multă vreme, acum a izbucnit din sânurile pământului, ca aurul din baie, nu închis în vas de lut ca mai înainte, ci la loc sfânt, în vas de argint. Şi fiind vestit acest lucru de un preot şi fiind adus din Comane, a fost primit de strălucita cetate a cetăţilor, împreună cu credinciosul împărat şi credinciosul popor, cu toată bucuria. Şi cu credinţă închinându-se cinstitului şi sfântului cap, acesta a fost pus la loc sfânt.


Un comentariu

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Talaleu

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Talaleu

 

https://prediciaudio.files.wordpress.com/2010/05/canon-sf-talaleu.pdf

          Sfântul Talaleu a trăit în timpul împăratului Numerian (283-284) şi a fost doctor, tratând bolnavii fără să primească vreo recompensă. Pentru că a refuzat să aducă jertfă idolilor, creştinul Talaleu a fost chinuit cumplit şi apoi ucis. Moaştele Sfântului Talaleu se găsesc în Biserica „Sfântul Agatonic” din Constantinopol, unde au făcut numeroase minuni. Sfântul Talaleu este invocat în rugăciunile de la Sfântul Maslu şi de la sfinţirea apei.


Un comentariu

Canon de rugăciune către Sf. Sf. Mc. Patrichie, Episcopul Prusei şi cei împreună cu dânsul

Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei şi cei împreună cu dânsul

  Sfântul Patrichie a trăit în primul secol creştin şi a fost episcopul cetăţii Prusa din Bitinia (Asia Mică). Episcopul Patrichie a fost pârât eparhului Iulie că este creştin. Chiar dacă Iulie a încercat să-l convingă să se închine la idoli, Sfântul Patrichie a rămas statornic în credinţa sa şi a fost condamnat la moarte, împreună cu Acachie, Menandru şi Polien.

          Tot astăzi, Biserica face pomenirea Cuviosului Memnon, făcătorul de minuni; a Sfântului Dimitri Donskoi, Mare Cneaz al Moscovei; a Sfântului Mucenic Arolot; a Sfintei Chiriachi şi a Sfintei Muceniţe Teotimi.  (Ziarul Lumina)


Un comentariu

Canon de rugăciune și sinaxarul zilei de 18 mai

Canon de rugăciune și sinaxarul Sf. Mucenici  Petru, Dionisie (Denisa), Andrei, Pavel, Iraclie, Paulin, Venedim și Hristina (Cristina) fecioara (18 mai)

 

https://prediciaudio.files.wordpress.com/2010/05/canon-mucenici-18-mai.pdf 

Sf. Mc. Cristina

Sf. Mc. Hristina

În această lună, în ziua a optsprezecea, pomenirea sfinţilor mucenici Petru, Dionisie (Denisa), Andrei, Pavel şi Hristina (Cristina) fecioara.

Dintre aceştia sfântul Petru era din oraşul ce se cheamă Lampsac. Adunându-se la Dacno, domnul cetăţii evridinilor, a silit pe sfântul Petru ca să jertfească Afroditei, şi nevrând acesta să se supună, ci mărturisind pe Hristos Dumnezeu, i-au zdrobit tot trupul cu legături, cu lemne şi cu roate. Pentru aceasta în timpul chinurilor şi-a dat duhul şi a luat de la Dumnezeu cununa nevoinţei. Iar Pavel şi Andrei se trăgeau cu neamul din Mesopotamia, şi fiind ostaşi sub zisul Dacno, s-au dus la Atena cu el. Şi fiind prinşi acolo Dionisie şi Hristina, Pavel şi Andrei i-au luat asupra lor să-i păzească, dar mai apoi ei au poftit pe sfânta Hristina, care era fecioară şi frumoasă şi în vârstă de nuntă, ca să se împreune cu dânşii spre păcat. Iar ea neînduplecându-se nici de cum, în loc să o silească ei şi-au schimbat gândul datorită învăţăturilor ei, şi au crezut în Hristos. Pentru aceasta Pavel, Andrei şi Dionisie au fost ucişi şi îngropaţi de mulţimea pietrelor azvirlite asupra lor; iar sfânta Hristina aruncându-se peste ei, i s-a tăiat capul.

Patimirea sfintilor mucenici dupa Sinaxarul parintelui Macarie de la Manastirea Simonos-Petras din Muntele Athos.

Tot în această zi, pomenirea sfintilor mucenici Iraclie, Paulin si Venedim.

Iraclie, Paulin şi Venedim erau din Atena şi propovăduind cuvântul Evangheliei îndemnau pe păgâni şi pe închinătorii la idoli să se întoarcă de la deşertăciunea şi înşelăciunea idolilor. Pentru aceasta au fost prinşi şi duşi la stăpânitorul. Acesta după ce mai întâi i-a bătut cumplit şi a încercat şi alte multe chinuri, şi fiindcă s-au păzit nevătămaţi prin puterea lui Dumnezeu, pentru aceea la sfârşit le-a tăiat capetele, şi aşa au luat fericiţii cununa muceniciei.

Tot în această zi, pomenirea sfintelor şapte femei muceniţe din Anghira Galatiei: Tecusa, Alexandra, Claudia, Faini, Eufrasia, Matroana, Iulia şi mucenicul Teodot.Tot în această zi, pomenirea sfintei Eufrasia, care în adâncul mării s-a săvârşit.Tot în această zi, pomenirea celui între sfinţi părintele nostru Ştefan cel nou, patriarhul Constantinopolului.Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Iulian, care fiind târât pe spinii rugului, s-a săvârşit.Tot în această zi, pomenirea sfântului sfinţitului mucenic Teodor, papă al Romei, care, strujit fiind, s-a săvârşit.Tot în această zi, pomenirea sfintei Anastaso care întru ale lui Leucadie cu pace s-a săvârşit.Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Martinian, cel dintru ale lui Areovint.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.