Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…


Scrie un comentariu

PREDICĂ LA POMENIREA SFINŢILOR PRUNCI UCIŞI DE IROD: GLAS ÎN RAMA, GLAS ÎN ROMÂNIA (29 DEC. 2010)

PREDICĂ LA POMENIREA SFINŢILOR PRUNCI UCIŞI DE IROD: GLAS ÎN RAMA, GLAS ÎN ROMÂNIA

 (29 DEC. 2010) 

”Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire și țipăt mult”

 

https://prediciaudio.files.wordpress.com/2010/12/glas-in-rama-glas-in-romania.pdf

              „Putem lua acest cuvânt al Evangheliei și să înlocuim cuvintele Rahela și Rama cu  Româniaplângere și țipăt mult… România își plânge copiii și nu vrea să se mângâie pentru că ei nu mai sunt. Și dacă nu trăim cuvântul acesta, trăiți-l prin pocăință, pentru că e nevoie de multe, multe izvoare de lacrimi care să spele acest cumplit păcat!

          România plânge în fiecare an 1 milion de copii. Nici un dușman al țării acesteia, nici turcii, nici rușii, nici nemții n-au ucis atâți copii câți ucid creștinii ortodocși botezați!…”

 

 


Scrie un comentariu

CANONUL SFINŢILOR PRUNCI, CANONUL CUVIOSULUI MARCEL ŞI ALTE CITIRI DIN UTRENIA ZILEI DE 29 DECEMBRIE

CANONUL SFINŢILOR PRUNCI, CANONUL CUVIOSULUI MARCEL

ŞI ALTE CITIRI DIN UTRENIA ZILEI DE 29 DECEMBRIE

https://prediciaudio.files.wordpress.com/2010/12/canoane-prunci-si-sf-marcel.pdf

 

Irod, împăratul iudeilor, a poruncit celor trei magi să-l anunţe unde se află Hristos, Împăratul care S-a născut, vestit de steaua călăuzitoare pe care o urmau. Însă îngerul Domnului le-a spus magilor să nu treacă pe la Irod, ci să se întoarcă pe altă cale în ţara lor. Văzând că a fost înşelat de magi, Irod s-a supărat şi a trimis ostaşi ca să omoare pe toţi pruncii din Betleem şi din împrejurimi, prunci până la vârsta de 2 ani, gândind că astfel va ucide pe noul Împărat. Însă, prin voinţa lui Dumnezeu, Familia Sfântă şi Pruncul Iisus s-au refugiat în Egipt şi, astfel, au scăpat de violenţa împăratului.

Tot astăzi, Biserica Ortodoxă face pomenirea tuturor creştinilor care au murit de foame, de sete, de sabie şi de frig; a Sfântului Cuvios Marcel, stareţul Mănăstirii Achimiţilor; a Sfântului Cuvios Tadeu Mărturisitorul; a Sfântului Cuvios Veniamin; a Sfântului Cuvios Antinodor şi a Sfântului Cuvios Gheorghe, episcopul Nicomidiei.


Scrie un comentariu

CUVÂNT AL SFÂNTULUI ANTIM IVIREANUL, MITROPOLITUL ŢĂRII ROMÂNEŞTI, LA PRAZNICUL NAŞTERII DOMNULUI

CUVÂNT AL SFÂNTULUI ANTIM IVIREANUL, MITROPOLITUL ŢĂRII ROMÂNEŞTI, LA

PRAZNICUL NAŞTERII DOMNULUI

https://prediciaudio.files.wordpress.com/2010/12/cuvantul-sf-antim-ivireanul.pdf

               Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, originar din Iviria, pe numele de botez Andrei, este luat de tânăr rob de turci şi adus la Constantinopol. Continuă lectura


Un comentariu

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE CUVIOSUL DANIIL SIHASTRU (18 DECEMBRIE)

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE CUVIOSUL DANIIL SIHASTRU

 

(18 DECEMBRIE)

 

https://prediciaudio.files.wordpress.com/2010/12/canon-daniil-sihastrul.pdf

 

Acest cuvios părinte s-a născut din părinţi dreptmăritori creştini într-un sat nu departe de Rădăuţi. Din copilărie cuprins de o deosebită râvnă către cele duhovniceşti a părăsit casa părintească şi a trăit o vreme în obştea cuvioşilor părinţi de la biserica Sfântul Nicolae din Rădăuţi, nevoindu-se la sporirea credinţei şi a faptelor bune, iubind foarte mult rugăciunea şi privegherile de toată noaptea. Continuă lectura


Un comentariu

Canon de rugăciune către Sfântul şi Măritul Prooroc Agheu (16 decembrie)

Canon de rugăciune către Sfântul şi Măritul Prooroc Agheu

(16 decembrie)

   

https://prediciaudio.files.wordpress.com/2010/12/canon-sf-agheu-decupat.pdf

 

  Sfântul şi Măritul Prooroc Agheu era din seminţia lui Levi şi s-a născut în Babilon, pe vremea robiei. Pe când era încă tânăr, a venit din Babilon în Ierusalim şi a profeţit cu Zaharia 36 de ani. A trăit cu 470 de ani înainte de întruparea lui Hristos. A proorocit lămurit despre întoarcerea poporului şi a văzut în parte zidirea templului. Când a murit, a fost îngropat alături de preoţi, cu mărire ca şi ei, că şi el era de neam preoţesc. Sfântul Prooroc Agheu era un bătrân cu barba rotunda, înalt de statura, vestit în virtute, iubit şi cinstit de toţi, ca un mare şi slăvit prooroc. Numele lui se tălmăceşte: „sărbătoare”, sau „cel ce sărbătoreşte”, ori „cel ce este sărbătorit”.