Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…


Scrie un comentariu

STAREȚII DE LA OPTINA – DESPRE DESĂVÂRȘIRE

STAREȚII DE LA OPTINA – DESPRE DESĂVÂRȘIRE

Desăvârşirea nu se poate realiza decât prin observarea unor reguli precise, nu prin salturi, ci progresiv şi insistent. Sfinţii Părinţi, care au fost maeştrii neîntrecuţi în cunoaşterea sufletului, ne fac cunoscute tocmai regulile pe care trebuie să le urmeze credinciosul pentru a-şi face în aşa fel educaţia, încât să poată preface credinţa sa teoretică în valori practice, trăind tot astfel precum şi crede.

Să luăm aminte și la alte câteva învățături ale Sfinților Stareți de la Mănăstirea Optina…

 

 

 

***


Un comentariu

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Mamant (2 septembrie)

Canon de rugăciune către

Sfântul Mucenic Mamant

(2 septembrie)

 

 

Acest sfânt a trait în a doua jumătate a secolului al III-lea şi era din cetatea Gangra, în Paflagonia (Asia Mică). Părinţii săi erau creştini, şi fiind prinşi pentru credinţă în Hristos şi băgaţi în temniţa, Mamas (Mamant) s-a născut acolo, în închisoare.

       Murind părinţii lui în temniţă, fericitul acesta a fost luat de o femeie creştină, anume Ammia, care l-a crescut. Şi deoarece copilul striga adesea pe maică-sa zicând „mama”, ea i-a pus numele Mamant.

        Iar dacă s-a făcut de cincisprezece ani, aflându-l că este creştin, l-au prins şi l-au bătut cu toiege, şi spânzurându-i un plumb pe grumaz l-au aruncat în mare. Dar prin dumnezeiască putere, mântuit de primejdie, s-a ascuns într-o peşteră, şi se hranea cu lapte de ciută. Şi iarăşi prinzându-l, l-au supus la şi mai grele chinuri şi, spintecându-i-se pântecele cu suliţe de fier, s-a mutat din lumea aceasta.  (Sinaxar)


Scrie un comentariu

PREDICĂ LA DUMINICA a XIII-a DUPĂ RUSALII (Pilda lucrătorilor celor răi) (2012)

Zis-a Domnul pilda aceasta: Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie; a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el a plecat departe. Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să-i ia roadele. Dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis alţi slujitori, mai mulţi decât cei dintâi, şi au făcut acelora tot aşa. La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând: se vor ruşina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei: Acesta este moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui. Şi, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns: pe aceştia răi cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da roadele la timpul lor. Zis-a lor Iisus: Oare n-aţi citit niciodată în Scripturi: ‘Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului? De la Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri’? De aceea vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea, îl va strivi (Matei 21, 33-44).


3 comentarii

Cuvânt al Sf. Ioan Damaschin la Duminica a XIII-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor celor răi)

Cuvânt al Sf. Ioan Damaschin la

Duminica a XIII-a după Rusalii

 (Pilda lucrătorilor celor răi)

-Matei 21, 33-44-

 

„Ascultaţi altă pildă: Era un om oarecare  stăpân al casei sale, care a sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea  teasc, a clădit un turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slugile sale la lucrători, ca să-i ia  roadele.

Dar lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre.

Din nou a trimis alte slugi, mai multe decât cele dintâi, şi au făcut cu ele tot aşa. La urmă, a trimis la ei pe fiul său zicând: Se vor ruşina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei: Acesta este moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui.

Şi, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns: Pe aceşti răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da roadele la timpul lor.

Zis-a lor Iisus: Au n-aţi citit niciodată în Scripturi: „Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri”?

De aceea vă spun că împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei.    Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi.

Iar arhiereii şi fariseii, ascultând pildele Lui, au înţeles că despre ei vorbeşte. Şi căutând să-L prindă, s-au temut de popor pentru că Îl socotea prooroc. „

***


Un comentariu

STAREȚII DE LA OPTINA – DESPRE SMINTEALĂ ȘI ANUMITE EVENIMENTE

STAREȚII DE LA OPTINA – DESPRE SMINTEALĂ ȘI

ANUMITE EVENIMENTE

*

“Sminteala este asemenea ciumei care începe de la om şi molipseşte pe mulţi din cei ce trăiesc aproape de el” (Sfântul Tihon de Zadonsk).

Sfantul Ioan Gură de Aur zice că “Toată lumea este plină de sminteli şi de piedici”. Asemenea lor spune şi Solomon: “Cunoaşte că prin mijlocul a multe curse treci” (Sirah 9: 18), cuvinte tâlcuite de Sfântul Ioan Gură de Aur: “N-a zis că pe lângă curse vei trece, ci prin mijlocul curselor, că de amândouă părţile sunt prăpăstiile”. Vom putea să nu ne prindem în atâtea curse şi să nu ne poticnim în atâtea piedici dacă vom lua aminte la noi înşine, păzind cele predate în Biblie şi de Sfinţii Părinţi.

Să luăm aminte și la alte câteva învățături ale Sfinților Stareți de la Mănăstirea Optina…

 


Scrie un comentariu

PREDICĂ LA POMENIREA SF. MC. ANGHEL (1 septembrie)

1 septembrie – Constantinopol, sec. XVII

Sfântul Anghel a trăit la Constantinopol în vremea stăpânirii turceşti, ţinând de biserica parohială a Sfântului Constantin din Karamani. Era căsătorit, fiind de meserie aurar, astfel că familia sa nu avea lipsă de nimic. Ducea o viaţă creştinească cinstită, împreună cu soţia şi cei şase copii.

La o anume sărbătoare, care se ţinea în satul Floria din apropiere, mai mulţi creştini petreceau împreună cu câţiva greci ce se lepădaseră de credinţa creştină şi se făcuseră musulmani. Cei lepădaţi de credinţă începură să facă glume, schimbându-şi fesurile cu creştinii (căci pe vremea aceea musulmanii şi creştinii trebuiau să-şi acopere capul în chip deosebit). Glumind aşa şi purtând fesurile celorlalţi, s-au ridicat cu toţii şi au jucat. Sfârşindu-se sărbătoarea, fiecare s-a întors acasă cu fesul său.

Spre uimirea lui Anghel, a doua zi unii dintre cei lepădaţi de credinţă veniră la casa lui şi-1 întrebară de ce poartă fes de creştin. „De bună seamă, fiindcă sunt creştin”, răspunse el. Atunci ei ziseră: „Ieri te-ai făcut musulman, aşa că trebuie să porţi fes alb de musulman, aşa cum ai făcut atunci”. Şi nevrând el, l-au dus la agie, unde a fost luat sub pază şi a fost dus la judecată. Continuă lectura