Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…


9 comentarii

Cuvânt al Sfântului Luca, Arhiepiscopul Simferopolului şi al Crimeei, la Duminica Iertării

Cuvânt al Sfântului Luca, Arhiepiscopul Simferopolului şi al Crimeei, noul doctor fără de arginţi, la Duminica Iertării

Despre post


Mâine începe Postul Mare. Ei bine, pentru ce este postul? Pentru ce a fost el rânduit? Postul a fost poruncit de către Însuşi Domnul, Iisus Hristos, drept care trebuie să avem mare evlavie faţă de post…
Să postim cu feţe vesele, pline de bucurie, ca ascunzând postirea noastră de ochii oamenilor, să postim înaintea lui Dumnezeu, Care, văzând taina inimii noastre pline de evlavie şi de frica lui, ne va răsplăti la Arătare.
https://prediciaudio.files.wordpress.com/2010/02/omilie.pdf


Un comentariu

25 februarie: ACTUL MARTIRIC AL SFÂNTULUI MĂRITULUI MARE MUCENIC ALEXANDRU ROMANUL

25 februarie:

ACTUL MARTIRIC AL SFÂNTULUI MĂRITULUI MARE MUCENIC

ALEXANDRU ROMANUL

.

Acest sfânt a trăit pe vremea împăratului Maximian şi a ighemonului Tiberian din cetatea Cartagena. Fiind el silit să jertfească idolilor, a refuzat aceasta, defăimând cu multe cuvinte aspre pe ighemon. Pentru care a fost chinuit mult şi apoi dus la Cartagina unde a fost chinuit din nou. Ajungând în cele din urmã în Tracia, i s-a tăiat capul şi aşa a luat cununa muceniciei.


Scrie un comentariu

PREDICA PF. DANIEL la DUMINICA ÎNFRICOȘĂTOAREI JUDECĂȚI (2012)

PREDICA PF. DANIEL la

DUMINICA ÎNFRICOȘĂTOAREI JUDECĂȚI

(2012)

„Evanghelia aceasta ne arată că Dumnezeu nu pedepseşte ca Drept Judecător pe oameni doar pentru relele pe care le-au făcut în lume, căci toate păcatele nepocăite vor fi judecate, ci pedepseşte Dreptul Judecător mai ales pe oameni pentru binele pe care ar fi putut să-l facă şi nu l-au făcut, pentru iubirea pe care ar fi putut să o arate celor din jur şi nu au arătat-o. Cu alte cuvinte, pedepseşte şi delăsarea duhovnicească, indiferenţa noastră faţă de suferinţa celor din jur…

Această Evanghelie a Înfricoşătoarei Judecăţi ne arată că Judecata este înfricoşătoare în primul rând pentru că este definitivă, este universală şi viii şi morţii şi toate popoarele se vor prezenta în faţa Dreptului Judecător. Mai este înfricoşătoare şi pentru faptul că mulţi din cei care au făcut binele şi-au dat seama că de fapt s-au întâlnit cu Hristos şi au devenit mâinile iubirii lui Hristos faţă de cei care aveau nevoie de iubirea, de ajutorul lor, de iubirea lor milostivă, smerită şi sinceră. Şi este înfricoşătoare şi pentru faptul că Dumnezeu ne cere socoteală pentru păcatele săvârşite, pentru nepăsare, nesimţire duhovnicească, neglijenţă, neatenţie şi mai ales pentru faptul că ni s-au oferit atâtea ocazii să facem binele şi le-am ratat”. (Sursa text: Basilica.ro)


Scrie un comentariu

PREDICĂ LA DUMINICA ÎNFRICOȘĂTOAREI JUDECĂȚI

PREDICĂ LA DUMINICA ÎNFRICOȘĂTOAREI JUDECĂȚI

(2012)

 

 

Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintre-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mînânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi nu M-aţi primit; gol şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit? El însă le va răspunde zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică. (Ev. Matei 25:31-46)


3 comentarii

Cuvânt al Sf. Teofan Zăvorâtul despre a doua venire a Domnului

Cuvânt al Sf. Teofan Zăvorâtul

despre a doua venire a Domnului,

după cuvântul Cuviosului Efrem Sirul


„Ascultaţi despre cea de-a doua şi înfricoşata venire  a Stăpânului nostru, Iisus Hristos. Mi-am amintit de acest ceas şi m-am cutremurat, gândindu-mă la ceea ce se va descoperi atunci.  Cine va zugrăvi, ce limbă va povesti aceasta? Ce auz va încăpea în sine cele auzite?Atunci, Împăratul împăraţilor, sculându-Se de pe Scaunul slavei Sale, Se va pogorî să cerceteze pe toţi locuitorii lumii, să încheie socotelile cu ei şi, aşa cum se cuvine unui judecător, celor vrednici să le dea bună răsplată, iar pe cei care au meritat pedeapsă, să-i supună chinurilor…”


2 comentarii

Cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul la Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi

Cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul la

Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi


„Cu toţii ne vom arăta înaintea Judecăţii Lui ca să primească fiecare după cele ce a făcut în trup, bune sau rele. Ce va fi atunci, fraţilor, cu noi? Ce anume va fi atunci cu fiecare dintre noi? Să ne mutăm acum cu gândul acolo şi să punem conştiinţa noastră să vadă aceasta dinainte! „