Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…


2 comentarii

BUNĂCUVIINŢA ÎN BISERICĂ – PREDICA PĂRINTELUI AUGUSTIN DE FLORINA LA DUMINICA A XIV-A DUPĂ RUSALII

PREDICA PĂRINTELUI AUGUSTIN DE FLORINA LA

DUMINICA A XIV-A DUPĂ RUSALII

(Matei 22: 1-14)

 


BUNĂCUVIINŢA ÎN BISERICĂ

’’Prietene, cum ai intrat aici neavând haină de nuntă?’’
(Matei 22, 12)

 

 
 

https://prediciaudio.files.wordpress.com/2010/08/despre-bunacuviinta.pdf

 

 

       „Prin această parabolă, Hristos aseamănă împărăţia cerurilor, bucuria raiului, cu o masă de nuntă. Învaţă astfel adevărul că, într-adevăr, dincolo de mormânt, există o viaţă nesfârşită, plină de bucurie şi fericire, însă de care se vor desfăta doar cei care s-au pregătit pentru ea. Pentru a ne face să înţelegem că este nevoie de o pregătire, vorbeşte despre ţinuta exterioară a acelor invitaţi la cină; foloseşte imaginea hainei…”


Un comentariu

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA PERICOPA APOSTOLICĂ din DUMINICA A XIV-A DUPĂ RUSALII

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA
PERICOPA APOSTOLICĂ
din
DUMINICA A XIV-A DUPĂ RUSALII
          

LOGODNA

“…Care ne-a şi pecetluit pe noi şi ne-a dat arvuna (logodna) Duhului în inimile noastre”
(II Corinteni 1, 22)

 

https://prediciaudio.files.wordpress.com/2010/08/despre-logodna-decupat1.pdf

  „Acolo, în cealaltă fericită viaţă, va avea loc nunta, nunta lui Hristos cu sufletele care L-au iubit şi L-au adorat mai presus de toate persoanele şi lucrurile. Şi această nuntă va fi de neînchipuit în măreţie, în grandoare. Va fi o nuntă nu trupească, ci duhovnicească, adică Hristos se va uni cu credincioşii din toate veacurile şi nimeni nu va mai putea să despartă aceste suflete de Hristos. Şi această unire se numeşte nunta lui Hristos cu Biserica Lui. Aici, credincioşii au doar logodna. Acolo, da acolo, va avea loc nunta.

***

 
         Creştinii mei! Acestea nu sunt minciuni, nu sunt vise şi basme, cum zic necredincioşii şi ateii. Sunt lucruri sfinte şi sigure. Vă întreb: V-aţi făcut logodnele? Adică, aţi crezut în Hristos? Dacă da, atunci şi pentru voi este valabil ceea ce zice astăzi Pavel: …Care v-a şi pecetluit pe voi şi v-a dat logodna Duhului în inimile noastre” (II Corinteni 1, 22). „


Un comentariu

Canon de rugăciune către Sf. Mc. Miron

Canon de rugăciune către Sf. Miron

(17 august)

 

             Acest sfânt a trait în zilele împaratului Deciu (249-251) si ale lui Antipatru domnul Ahaiei. El era cu vrednicia preot bisericii, cu buna întelegere, bogat si de neam cinstit, iubit fiind si de Dumnezeu si de oameni. În ziua Nasterii lui Hristos intrând Antipatru în biserica, sa prinda pe crestini ca sa-i chinuiasca, Sfântul Miron umplându-se de râvna dumnezeiasca, l-a înfruntat. Drept aceea a fost mult chinuit si silit ca sa aduca jertfa la idoli. Dar el a refuzat; atunci i-au scos fâsii de piele de la umeri pâna la picioare, dintre care el luând una, a azvârlit-o în obrazul lui Antipatru. Dupa aceasta a fost supus sfântul la felurite chinuri. Iar apoi a fost dus de acolo la Cizic, si acolo, prin sabie, i s-a taiat capul, si asa si-a primit cununa muceniciei.

          Viata sfântului mucenic Miron, dupa Sinaxarul parintelui Macarie de la Manastirea Simonos-Petras (Muntele Athos).

 

https://prediciaudio.files.wordpress.com/2010/08/can-sf-miron.pdf