Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…


Scrie un comentariu

PREDICĂ LA POMENIREA SFÂNTULUI IERARH LEONTIE DE LA RĂDĂUŢI (1 IULIE 2011)

 PREDICĂ LA POMENIREA SFÂNTULUI IERARH

LEONTIE DE LA RĂDĂUŢI

(1 IULIE 2011)

Lavrentie  ieromonahul a trăit la sfârşitul veacului al XIV-lea şi prima parte a  celui de-al XV-lea, în zona Rădăuţiului, la Mănăstirea Laura. A fost  unul dintre călugării cu viaţă aleasă, fiind considerat sfânt, încă din  timpul vieţii, de cei care îl căutau pentru a-i cere sfatul, la  mănăstirea Laura. După înfiinţarea scaunului episcopal de la Rădăuţi în  timpul lui Alexandru cel Bun (1400-1432), smeritul monah Lavrentie a  primit cinstea episcopatului. Mănăstirea Laura a fost lăsată în grija  celui mai destoinic ucenic al său, nimeni altul decât binecunoscutul  Daniil Sihastrul, sfătuitorul voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Spre  bătrâneţe, vlădica Lavrentie s-a retras din scaunul episcopal, pentru a  duce viaţă de schimnic (cea mai înaltă consacrare monahală), noul său  nume fiind Leontie. După moarte, trupul său a rămas neputrezit şi, atât  datorită amintirii rămase în mintea credincioşilor, cât şi faimei  moaştelor sale de a fi făcătoare de minuni, a fost cinstit foarte curând  după trecerea la Domnul ca sfânt, la data de 1 iulie.

În iunie  1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea  oficială a Sfântului Leontie. Data pomenirii sale a fost păstrată la 1  iulie, după vechea tradiţie.

Cu rugăciunile Sfântului Ierarh Leontie, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.


Scrie un comentariu

PREDICĂ LA SOBORUL CELOR 12 APOSTOLI: APOSTOLI ŞI MISIUNE (30 IUNIE 2011)

 PREDICĂ LA SOBORUL CELOR 12 APOSTOLI:

 APOSTOLI ŞI MISIUNE

(30 IUNIE 2011)

† Soborul Sfinţilor 12 Apostoli

În fiecare an, a doua zi după sărbătoarea închinată Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Biserica face pomenirea celor 12 Sfinţi Apostoli ai  Mântuitorului: Petru, Iacov al lui Zevedeu, Ioan, Andrei, Filip, Bartolomeu,  Matei, Toma, Iacov al lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananeul, Iuda Iscarioteanul şi Matia (care a fost ales în locul lui Iuda).


Scrie un comentariu

VIAȚA ȘI PĂTIMIRILE SFÂNTULUI APOSTOL PETRU (2012)

.

Fratele întâiului chemat Apostol Andrei, Sfântul Apostol Petru, care înainte de a fi chemat de Domnul Iisus Hristos se numea Simon, era originar din Betsaida, cetate neînsemnată și puțin cunoscută din Galileea Palestinei. El a luat de soție pe fiica lui Aristobul, fratele Sfântului Apostol Varnava, și a avut copii cu ea: un fiu și o fiică. Simon era un om simplu și neștiutor de carte. Plin de teamă față de Dumnezeu, el respecta toate poruncile Domnului, fiind neprihănit în faptele sale înaintea Lui. De meserie, Simon era pescar. Fiind un om sărac, el avea grijă de familie din lucrul mânilor sale, hrănindu-și soția, copiii, soacra și pe bătrânul său tată, Iona…


Scrie un comentariu

PREDICĂ LA SĂRBĂTOAREA SFINȚILOR APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL (2011) – „O ÎNTREBARE CAPITALĂ”

PREDICĂ LA SĂRBĂTOAREA SFINȚILOR APOSTOLI

PETRU ȘI PAVEL: „O INTREBARE CAPITALĂ”

(2011)

          ”Şi venind Iisus în părţile Cezareii lui Filip, îi întreba pe ucenicii Săi, zicând: «Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului?». Iar ei au răspuns: «Unii, Ioan Botezătorul, alţii Ilie, alţii Ieremia sau unul dintre prooroci». Şi le-a zis: «Dar voi cine ziceţi că sunt?». Răspunzând Simon Petru, a zis: «Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu». Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: «Fericit eşti Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri. Şi Eu îţi zic ţie că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. Şi îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri».“

(Matei 16, 13-19)

 Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, rugaţi-vă pentru mântuirea sufletelor  noastre!


Scrie un comentariu

PREDICĂ LA SĂRBĂTOAREA SFINŢILOR APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL: CEI DOI CORIFEI (2011)

PREDICĂ LA SĂRBĂTOAREA SFINŢILOR

APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL:

CEI DOI CORIFEI

Biserica Ortodoxă prăznuieşte astăzi pe unii dintre cei mai mari şi mai cunoscuţi dintre sfinţi, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Cei doi sfinţi au fost martirizaţi la Roma în timpul persecuţiei împăratului Nero din anul 67. Pomenirea lor comună are la bază mai multe evenimente: martiriul lor din aceeaşi zi, care a determinat credincioşii să instituie o sărbătoare în cinstea muceniciei lor încă din secolul al II-lea, şi mutarea moaştelor celor doi Apostoli, potrivit teologului Louis Duchesne (Les Origines du culte chrétien), în această zi, în locul numit ‘ad catacumbas’, de pe Via Appia din Roma la 258. La Roma, acest eveniment a fost sărbătorit încă din vremea împăratului Constantin cel Mare. De aici a trecut şi în Răsărit, unde a fost sărbătorită cu mai multă solemnitate, mai ales din secolul al VI-lea. Cinstirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este atestată în Constituţiile Apostolice (VIII, 33): ‘Zilele Apostolilor, să le serbeze, căci ei au fost învăţătorii voştri în Hristos şi v-au învrednicit de Duhul Sfânt’.


Un comentariu

Predică la Duminica a 3-a după Rusalii – DESPRE MAMONA (2011)

Predică la Duminica a 3-a după Rusalii

DESPRE MAMONA

   ” Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca?  Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.”  (Matei 6, 22-33).

” Sfânta  Evanghelie, în esență, ne spune că nu trebuie să fim robi, sclavi ai lui “mamona” (Matei 6, 24). Dar cine este acest ”mamona”?…”


Scrie un comentariu

ÎPS. Bartolomeu Anania – PREDICĂ LA NAŞTEREA SF. IOAN BOTEZĂTORUL

 

Acesta este mărturisit de Hristos mai mare decât toţi cei născuţi din femei, şi mai mult de prooroc, care a săltat în pântecele maicii sale, şi a propovăduit oamenilor venirea Mântuitorului nostru, şi a mers mai înainte la iad, ca să binevestească învierea. Acesta a fost fecior al lui Zaharia, arhiereul şi al Elisabetei, cea stearpă, fiind născut din făgăduinţă. Acesta a dezlegat tăcerea tatălui sau, când s-a născut, şi a umplut toată lumea de bucurie. Drept aceea şi îngerii astăzi se bucură cu oamenii, şi toată lumea este plină de bucurie şi de veselie. Şi se face soborul lui în sfânta sa casă de rugăciune, ce este în Forachia. (Sinaxar)


Scrie un comentariu

PREDICĂ LA DUMINICA A III-A DUPĂ RUSALII – DESPRE GRIJA DE MULTE (2012)

.

„Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.”