Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…


Scrie un comentariu

CANON DE RUGĂCIUNE LA SFINTELE MUCENIŢE, SURORI ŞI FECIOARE PISTIS, ELPIS ŞI AGAPI ŞI LA MAMA LOR SOFIA (17 SEPTEMBRIE)

CANON DE RUGĂCIUNE LA SFINTELE MUCENIŢE, SURORI ŞI FECIOARE,

 PISTIS, ELPIS ŞI AGAPI ŞI LA MAMA LOR SOFIA

(17 Septembrie)

***

Sfânta Muceniţă Sofia a trăit în timpul împăratului Adrian (117-138) şi, fiind
căsătorită, a născut trei fiice, cărora le-a pus numele după cele trei virtuţi
creştine: Pistis (Credinţa), pe a doua Elpis (Nădejdea), iar pe a treia, Agapis
(Dragostea). Sfânta Sofia a rămas văduvă după naşterea celor trei fete şi le-a
crescut pe acestea în credinţa creştină. Domnitorul Antioh a auzit de
înţelepciunea şi frumuseţea celor trei fete şi, convingându-se că sunt creştine,
l-a înştiinţat pe împăratul Adrian, care în scurt timp a trimis slujitorii
pentru a le aduce pe cele trei fete la palat. Împreună cu ele a venit şi mama
lor, care le-a întărit în credinţă, sfătuindu-le şi învăţându-le. Împăratul a
vrut să le facă să jertfească zeiţei Artemida, dar cele trei fete au refuzat cu
desăvârşire, mărturisind credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos, singurul şi
adevăratul Dumnezeu. Atunci ele au fost supuse supliciilor, suferind moarte
martirică şi îmbrăţişând cununa muceniciei. Mama lor le-a luat trupurile şi le-a
îngropat, ea însăşi trecând la Domnul în timp ce se afla la mormintele fetelor
sale.

*****


Scrie un comentariu

CANON DE RUGĂCIUNE LA POMENIREA SF. MC. EUFIMIA (16 Septembrie)

CANON DE RUGĂCIUNE LA POMENIREA

 SF. MC. EUFIMIA

(16 Septembrie)

***

   ”Dumnezeul meu, Tu eşti cunoscătorul inimii, Tu, Care stăpâneşti tainele înţelepciunii şi dăruieşti comori nepreţuite, Creatorule al cerurilor; Tu, Care ai întins pământul şi l-ai împodobit; Tu, Care cu cuvântul pe toate le-ai adus la viaţă; Tu, Care ai izvorât lumina; Tu, Care cu bunăvoinţa Ta L-ai trimis din ceruri pe Unul Născut Fiul Tău ca să dezlege durerile morţii şi să lege pe stăpânul trufiei; Tu, Care eşti alături de oştenii Tăi, cei care luptă cu tot sufletul pentru numele Tău şi pe care îi înarmezi cu tăria credinţei; Tu, Care ai fost întru toate ajutorul meu, izbăveşte sufletul meu cu rugăciunile sfinţilor Tăi care sunt în închisoare şi aleargă împreună cu Tine pe calea spre dumnezeirea Ta, păzeşte-mă pe mine, roaba Ta, şi sprijineşte-mă să mă unesc cu Duhul Tău Sfânt, căci Tu eşti Cel ce nu pomeneşti răul şi ne mântuieşti în vreme de necaz!”

(Rugăciune înălţată către Dumnezeu de Sf. Muceniţă Eufimia în timpul martiriului)

*****


Un comentariu

PREDICĂ LA DUMINICA DUPĂ ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI (2011)

PREDICĂ LA DUMINICA DUPĂ ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI

*

*****

     ”     În Evanghelia care se va citi mâine la Sf. Liturghie, Domnul subliniază 3 lucruri. Primul este libertatea. Omul este liber să-și aleagă drumul său…În al doilea rând, Domnul vorbește despre valoarea sufletului, care este inestimabilă. Al treilea lucru despre care ne vorbește  este mărturisirea credinței…”

*****


Scrie un comentariu

STAREȚII DE LA OPTINA – DESPRE MÂNTUIRE

STAREȚII DE LA OPTINA – DESPRE MÂNTUIRE

Prima si cea mai insemnata preocupare a  oricarui om trebuie sa fie grija pentru mantuirea  sufletului sau cel prea pretios si fara de moarte. Nici agonisirea de averi, nici ocuparea de posturi inalte, nici dobandirea cunostintelor, in orice domeniu, nici orice altceva, spre care inclina, de obicei,  oamenii, nu se poate asemana si compara cu datoria cea mai importanta si cea mai inalta a desavarsirii crestinesti, adica a formarii noastre duhovnicesti. Este intr-adevar nepretuita si mai presus de orice staruinta sau incercare grija neintrerupta pentru salvarea sufletului nostru, caci de acest lucru  depinde viitorul nostru cel vesnic si fericirea noastra cea fara de sfarsit. De aceea si Sfantul Ioan Gura de Aur recomanda: „Sa nu cerem deci bogatie, nici sa fugim de saracie, ci mai inainte de toate sa se ingrijeasca fiecare de sufletul sau si sa-l faca potrivit si fata de aceasta iconomie a vietii  prezente si fata de calatoria din cele de aici” (Omilia 4).  (Mitropolit Hristodoulos Paraskevaidis)

Să luăm aminte și la alte câteva învățături ale Sfinților Stareți de la Mănăstirea Optina…


Un comentariu

Predică la pomenirea Sfintei Marii Muceniţe şi Prealăudatei Eufimia cea din Calcedon (16 Septembrie)

Predică la pomenirea Sfintei Marii Muceniţe şi Prealăudatei

 Eufimia cea din Calcedon

(16 Septembrie)

Această sfântă a trăit în zilele lui Diocleţian (între 284 şi 305). Fiind prinsă, pentru mărturisirea în Hristos a fost chinuită cu focul, cu roata şi cu alte chinuri. Şi scăpând cu darul lui Hristos de toate nevătămată, în sfârşit a fost aruncată ca sa fie mâncată de fiare, şi aşa şi-a dat sufletul în mâinile Domnului printr-o simplă muşcătură de urs. Iar părinţii ei au luat trupul sfintei şi l-au îngropat în apropierea oraşului.

După ce persecuţia lui Diocleţian a încetat, creştinii au pus moaştele sfintei într-o raclă de aur în biserica ce i-a fost dedicată. Iar în ziua prăznuirii ei, curgea din mormântul ei sânge proaspăt care răspândea o mireasmă dumnezeiască.

La mormântul acestei sfinte s-a întâmplat minunea respingerii tomului ereticilor de la sinodul ecumenic de la Calcedon, prăznuit la 11 Iulie.


Un comentariu

Arhim. Emilianos Simonopetritul – Tâlcuire la PSALMUL 62 (II)

TÂLCUIRI LA PSALMI – Arhim. Emilianos Simonopetritul

Tâlcuire la PSALMUL 62  (II)
Al lui David.

9. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, părţi vulpilor vor fi.
10. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăţi. 

***


2 comentarii

Arhim. Emilianos Simonopetritul – Tâlcuire la PSALMUL 62 (I)

TÂLCUIRI LA PSALMI – Arhim. Emilianos Simonopetritul

Tâlcuire la PSALMUL 62 
Al lui David.

1. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. 
2. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, 
3. În pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi slava Ta. 
4. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. 
5. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. 
6. Ca de seu şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. 
7. De mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu 
8. Şi întru acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta.

***