Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…


2 comentarii

Cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul în Duminica fiului risipitor

Cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul în Duminica fiului risipitor

        „…În pilda despre fiul risipitor ni se înfăţişează pe de o parte, starea amară a păcătosului căzut de la Dumnezeu, iar pe de alta, bucuria şi tihna în care e primit de Tatăl Ceresc cel ce se pocăieşte…Cu greu se va găsi cineva dintre noi care să nu-şi recunoască propria sa istorie în trăsăturile ei întunecate sau în cele luminoase!”

Obs: Cuvântul va fi reîncărcat în luna decembrie. Până atunci, cei care doresc să-l reasculte ni se pot adresa, iar noi îl vom trimite în cel mai scurt timp cu putinţă!


Un comentariu

Cuvânt al Sfântului Nicolae Velimirovici la Evanghelia cu orbul Bartimeu

 Cuvânt al Sfântului Nicolae Velimirovici, Episcopul Ohridei şi al Jicei, la Evanghelia cu orbul Bartimeu

       ” Dacă vrei să ştii în ce chip anume poţi fi împreună-lucrător cu Dumnezeu, află că acest lucru se poate prin credinţa în Hristos Domnul. Acesta este singurul lucru care ţi se cere…şi singurul lucru pe care-l poţi face!
         Crede numai şi Dumnezeu va săvârşi ceea ce voieşti, pentru credinţa ta! „

Obs: Cuvântul va fi reîncărcat în luna decembrie. Până atunci, cei care doresc să-l reasculte ni se pot adresa, iar noi îl vom trimite în cel mai scurt timp cu putinţă!


2 comentarii

Cuvânt de învăţătură al Sf. Ignatie Briancianinov despre rugăciune

 Cuvânt de învăţătură al Sf. Ignatie Briancianinov – despre rugăciune în sâmbăta dinaintea Duminicii lui Zaheu vameşul

         ” Pentru a gusta la vremea potrivită din roada prea dulce a rugăciunii, trebuie să ne rugăm cu statornicie…trebuie să îndurăm cu statornicie ostenelile şi necazurile de care este însoţită nevoinţa în rugăciune. Asta ne-a poruncit-o Domnul! Se cade a se ruga omul în toată vremea şi a nu se trândăvi….”

OBS: Omilia va fi din nou disponibilă pe blog în preajma prăznuirii sărbătorii. Până atunci, cei interesaţi o vor primi pe mail, la cerere.


Un comentariu

Cuvânt al Sfântului Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei, la Zaheu vameşul

   Cuvânt al celui între Sfinţi, Părintele nostru Amfilohie, Episcopul Iconiei (395), la Zaheu vameşul

                „Cel care poate să simtă precum desfrânata şi vameşul, să alerge la izvoarele nesecate ale mântuirii lui Hristos. Nu este cu putinţă ca cineva să primească fără pocăinţă dezlegarea de rele, nici să dobândească fericirea, chiar dacă este profet, apostol sau evanghelist…  „.

OBS: Omilia va fi din nou disponibilă pe blog în preajma prăznuirii sărbătorii. Până atunci, cei interesaţi o vor primi pe mail, la cerere.


Un comentariu

Cuvânt în cea de-a 32-a Duminică după Cincizecime al Sf. Ignatie Briancianinov

  Cuvânt de învăţătură în cea de-a 32-a Duminică după Cincizecime al Sf. Ignatie Briancianinov

          „Şi intrând, trecea prin Ierihon. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân.
      Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se. Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.”
 
        A venit Fiul Omului să caute şi să mântuiască pe cel pierdut…
      „În oglinda evanghelică am văzut astăzi un păcătos căzut, pradă patimii lăcomiei, care slujea acestei patimi prin dări nedrepte şi necăjirea în multe feluri a aproapelui. L-aţi văzut pe acest păcătos osândit de oameni, dar îndreptăţit de Dumnezeu pentru credinţa şi pocăinţa lui cea adevărată. Mângâietoare şi dătătoare de curaj privelişte! Potrivit nemincinoasei Sale făgăduinţe, Mântuitorul petrece prin noi până în ziua de astăzi şi până în ziua de astăzi vindecă sufletele rănite de păcate şi până în ziua de astăzi n-a trecut dumnezeiasca Lui hotărâre. A venit Fiul Omului să caute şi să mântuiască pe cel pierdut! Amin!  „

OBS: Omilia va fi din nou disponibilă pe blog în preajma prăznuirii sărbătorii. Până atunci, cei interesaţi o vor primi pe mail, la cerere.


Un comentariu

Cuvânt despre pocăinţă al Sf. Ignatie Briancianinov la Duminica după Dumnezeiasca Arătare

 Cuvânt despre pocăinţă al Sf. Ignatie Briancianinov la Duminica după Dumnezeiasca Arătare
 
       „…Iată, stau la uşa inimii omeneşti şi bat în ea cu Atotsfântul şi Atotputernicul Meu Cuvânt şi de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine„. Împăratului ceresc Îi deschidem uşa prin pocăinţă. De aceea, pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia cerurilor!”

OBS: Omilia va fi din nou disponibilă pe blog în preajma prăznuirii sărbătorii. Până atunci, cei interesaţi o vor primi pe mail, la cerere.