Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…


Scrie un comentariu

Cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul către cei ce s-au împărtăşit

 Cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul către cei ce s-au împărtăşit
 
          ” Domnul este în voi lumina cunoştinţei! Domnul este în voi lărgimea dragostei! Domnul este în voi bucuria şi pacea! Domnul este în voi nădejdea slavei! Ce să mai căutaţi şi încotro să vă mai îndreptaţi inima? Păstraţi-L pe Domnul! Nu daţi nici gândurilor împrăştiere, nici poftelor îngăduinţă, nici simţurilor frâu liber! Continuaţi desfătarea duhivnicească a rămânerii împreună cu Domnul în rugăciune! „
https://prediciaudio.files.wordpress.com/2010/02/cut_omilie-24-febr-2010-seara.pdf


2 comentarii

Cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul la Vindecarea slăbănogului din Capernaum

 Cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul la Vindecarea slăbănogului din Capernaum
 
             Ai părăsit păcatul? Nu te mai întoarce la el! Ai primit milă? Să nu cazi iar sub mânie şi osândă! Ai intrat pe calea cea dreaptă? Nu te abate de la ea! Vrăjmaşul te va momi iarăşi în tărâmul său de întuneric. Nu te lăsa atras! Nu te lăsa amăgit! Ştii cât de greu este păcatul. Ştii cât de greu este să-l învingi.  Ţi-a ajutat Domnul şi te-ai sculat, deci stai în picioare şi îmbărbătează-te şi să se întărească inima ta!
            Vrăjmaşul îţi va şopti: Şi de o să cazi, te vei scula iarăşi! Tu însă pune-i  împotrivă cuvântul tău: M-am sculat acum, mulţumesc Domnului! Dar dacă voi cădea din nou, nu ştiu dacă mă voi mai ridica! Şi nu vreau să fiu rob al păcatului şi jertfă a focului iadului! Aşa să respingi înşelăciunea vrăjmaşului şi prin frica de o nouă cădere în păcat, să-ţi trezeşti sufletul…”
https://prediciaudio.files.wordpress.com/2010/02/omiie-sf-tz23-febr-2010-vec-omilie.pdf


Un comentariu

Sedelnele şi Tricântarea Triodului şi Sinaxarul Mineiului în Vinerea din întâia săptămână a Sfântului şi Marelui Post (19 februarie 2010)

 
Sedelnele şi Tricântarea Triodului şi Sinaxarul Mineiului în Vinerea din întâia săptămână a Sfântului şi Marelui Post(19 februarie 2010)

Obs: Fişierul va fi reîncărcat la începutul Postului Mare. Până atunci, cei care doresc să-l reasculte ni se pot adresa, iar noi îl vom trimite în cel mai scurt timp cu putinţă!


2 comentarii

Cuvânt al Sfântului Ignatie Briancianinov despre vătămarea pricinuită de făţărnicie

 Cuvânt al Sfântului Ignatie Briancianinov despre vătămarea pricinuită de făţărnicie

            „Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii!  Iubiţi fraţi, Domnul nostru, Iisus Hristos, Care ne-a poruncit ca înainte de a purcede la nevoinţa postului să iertăm aproapelui greşelile lui,  a poruncit să păzim cu grijă de făţărnicie însuşi postul. Precum viermele, zămislit înlăuntrul fructului, nimiceşte tot miezul lui, lăsându-i numai coaja, aşa  şi făţărnicia nimiceşte tot miezul virtuţii. „

Obs: Fişierul va fi reîncărcat la începutul Postului Mare. Până atunci, cei care doresc să-l reasculte ni se pot adresa, iar noi îl vom trimite în cel mai scurt timp cu putinţă!

Notă: Cuvântul a fost rostit în Miercurea din prima săptămână a Sfântului şi Marelui Post.


Un comentariu

Sedelnele şi Tricântarea Triodului în Joia din întâia săptămână a Sfântului şi Marelui Post

Sedelnele şi Tricântarea Triodului în Joia din întâia săptămână a Sfântului şi Marelui Post, alcătuire a lui Iosif şi Teodor(18 februarie 2010)

Obs: Fişierul va fi reîncărcat la începutul Postului Mare. Până atunci, cei care doresc să-l reasculte ni se pot adresa, iar noi îl vom trimite în cel mai scurt timp cu putinţă!


2 comentarii

Canoanele de la Utrenia Sf. Mc. Teodor Tiron

Canoanele de la Utrenia Sf. Mc. Teodor Tiron
de Sf. Ioan al Evhaitelor

Obs: Fişierul va fi reîncărcat la începutul Postului Mare. Până atunci, cei care doresc să-l reasculte ni se pot adresa, iar noi îl vom trimite în cel mai scurt timp cu putinţă!

         Acest sfânt mucenic a trăit pe vremea împăraţilor Maximian şi Maximin şi era de fel din mitropolia Amasiei, din satul ce se cheamă Himialon. Fiind încorporat de curând în oastea tironilor şi făcând parte din ceata prepozitului Vringa, a fost chemat de acesta la cercetare şi a mărturisit că Hristos este Dumnezeu, batjocorind idolii elinilor ca pe nişte statui neînsufleţite şi lucruri făcute de mâinile omeneşti. Dându-i-se vreme să se gândească mai bine, el nu a cheltuit aceea vreme în nelucrare, ci a săvârşit o faptă cât se poate de mare. A ars cu foc statuia aceleia pe care elinii o socoteau mama idolilor. Drept aceea, fiind prins şi mărturisind că el singur a fost cel care a dat foc statuii, a fost chinuit în felurite chipuri; şi fiind băgat într-un cuptor aprins şi-a primit sfârşitul acolo. Şi se face pomenirea lui în sfânta sa mănăstire ce este în Torachia, în sâmbăta dintâi a Postului Mare, când a săvârşit el o minune deosebită şi a izbăvit poporul ortodox de mâncarea din animalele junghiate idolilor.

     Minunea colivei, săvârşită de Sf. Teodor Tiron

          La 50 de ani după moartea Sfântului Teodor, împăratul Iulian Apostatul (361-363), dorind să-i batjocorească pe creştini, a dat ordin guvernatorului oraşului Constantinopol să stropească toate proviziile din pieţele de alimente cu sângele jertfit idolilor, în prima săptămână a Postului Mare. Sf. Teodor, apărându-i în vis Arhiepiscopului Eudoxie, i-a poruncit acestuia să-i anunţe pe creştini să nu cumpere nimeni nimic din piaţă, ci mai degrabă să mănânce grâu fiert cu miere (coliva).

        În amintirea acestei întâmplări minunate, biserica ortodoxă sărbătoreşte anual pe Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron, în prima sâmbătă a Postului Mare. Vinerea seara, la Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfinţite, după rugăciunea din amvon, se cântă Canonul Sf. Mare Mucenic Teodor, compus de Sf. Ioan al Damascului.

        După aceasta, se sfinţeşte coliva şi se împarte credincioşilor. Această sărbătoare a Sf. Mare Mucenic Teodor în prima sâmbătă a Postului Mare, a fost rânduită pe vremea Patriarhul Nectarie al Constantinopolului (381-397).