Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…


Scrie un comentariu

Predica PF. Daniel, Patriarhul României, la Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencei)

Predica PF. Daniel, Patriarhul României, la

Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencei)

Sfânta Evanghelie din Duminica a XVII-a după Rusalii, numită şi Duminica femeii cananeence, ne învaţă multe adevăruri despre puterea credinţei şi despre lucrarea lui Dumnezeu în viaţa oamenilor.
Femeia cananeeancă era de alt neam şi de altă credinţă decât evreii. Tirul şi Sidonul erau porturi situate pe ţărmul de est al Mării Mediterane, făcând parte din Fenicia, astăzi, ele se află pe teritoriul Libanului. Deci, aceste oraşe nu făceau parte din Palestina sau Ţara Sfântă, iar faptul însuşi că Mântuitorul Iisus Hristos trece dincolo de graniţele ţării Sale natale are o semnificaţie deosebită. Deşi spune ‘nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel’ (Matei 15, 24), totuşi, Iisus iese din teritoriul Ţării Sfinte şi merge către două oraşe-state sau cetăţi locuite de păgâni, care se închinau nu adevăratului Dumnezeu mărturisit de evrei, ci unor idoli, cei mai renumiţi fiind Baal şi Astarta. Ieşirea Mântuitorului Iisus Hristos dincolo de pământul lui Israel este deja o prefigurare a faptului că Evanghelia Sa va fi propovăduită nu numai poporului evreu, ci şi altor neamuri sau popoare. Prezenţa lui Iisus în părţile Tirului şi ale Sidonului este, aşadar, o anticipaţie a predicării Evangheliei Sale şi printre păgâni, deoarece Dumnezeu cheamă toate popoarele la mântuire în Iisus Hristos.

Sursa text: Basilica.ro


Un comentariu

Cuvânt al Părintelui nostru Ioan Gură de Aur la Sf. Sf. Mc. Ignatie, Purtătorul de Dumnezeu

 Cuvânt al celui între Sfinţi, Părintele nostru Ioan Gură de Aur,

 la Sfântul Sfinţit Mucenic Ignatie, Purtătorul de Dumnezeu,

Arhiepiscop al Antiohiei celei Mari

          Sfântul Sfinţitul Mucenic Ignatie Teoforul a fost al treilea episcop al Antiohiei (în Syria), după Apostolul Petru şi Evod (prăznuit la 7 septembrie), căruia i-a urmat în scaun pe la anul 68. A murit în anul 107 în timpul unei persecuţii împotriva creştinilor din vremea împăratului Traian. Prăznuirea lui principală este la 20 decembrie, iar la 29 ianuarie se face pomenire, în calendarul ortodox, de aducerea moaştelor sale de la Roma la Antiohia.

Există două ipoteze prinvind numirea de „Teoforul”, care poate însemna atât „purtătorul de Dumnezeu” cât şi „cel purtat de Dumnezeu”:
1. Unii spun că Sfântul Ignatie a fost numit de creştinii din vremea sa deja ca „purtător de Dumnezeu” din cauza harului cu care Dumnezeu l-a înzestrat, cum se poate vedea şi din scrierile sale.
2. Alţii spun că Sfântul Ignatie a fost copilul pe care l-a apucat de mână Stăpânul Hristos şi l-a luat în braţe şi a zis:De nu se va smeri cineva pe sine ca pruncul acesta, nu va intra în împărăţia cerurilor” şi Cel ce va primi pe un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primeşte”. De aceea a fost numit purtător de Dumnezeu.


2 comentarii

PREDICĂ LA DUMINICA A XVII-A DUPĂ RUSALII (2012)

PREDICĂ LA DUMINICA A XVII-A DUPĂ RUSALII

(2012)

   Şi ieşind de acolo, a plecat Iisus în părţile Tirului şi ale Sidonului. Şi iată o femeie cananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns nici un cuvânt; şi apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Slobozeşte-o, că strigă în urma noastră. Iar El, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă. El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor.  Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. (Mt.15, 21-28)


Un comentariu

PREDICA PF. DANIEL, PATRIARHUL ROMÂNIEI, la Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu) (2012)

PREDICA PF. DANIEL, PATRIARHUL ROMÂNIEI,

la Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu)

(2012)

Evanghelia Duminicii a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu) Luca 19, 1-10


‘În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon şi, iată, un om bogat cu numele Zaheu, care era mai-mare peste vameşi, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. Şi alergând înainte, s-a suit într-un sicomor ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se. Şi, văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un păcătos. Iar Zaheu, stând înaintea Domnului, I-a zis: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am nedreptăţit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.’

 

Sfânta Evanghelie care se citeşte în Duminica a XXXII-a după Rusalii ne arată cum schimbarea modului de a fi al unui bogat poate să-i aducă mântuirea, atunci când din om lacom devine om milostiv, arătând deodată pocăinţă şi fapte de pocăinţă.


Scrie un comentariu

Pr. Damaschin, Măn. Sihăstria Putnei: PREDICĂ LA DUMINICA A 32-A DUPA RUSALII – ZAHEU VAMEȘUL

Pr. Damaschin, Măn. Sihăstria Putnei:

PREDICĂ LA DUMINICA A 32-A DUPA RUSALII –

ZAHEU VAMEȘUL

(2010, 2011)

Iisus, intrand, trecea prin Ierìhon. Si iata, un barbat cu numele Zaheu, si acesta era mai-marele vamesilor si era bogat; si cauta sa vada cine este Iisus, dar nu putea de multime, fìindca era mic de statura. Si alergand  inainte, s-a suit intr-un sicomor ca sa Il vada, caci pe acolo avea sa treaca (Luca 19, 1-4).

2010   – 

 

2011   –   


6 comentarii

Expunere a Preasfinţitului Mitropolit Marcu al Efesului

Expunere a Preasfinţitului Mitropolit al Efesului –

În ce chip a primit vrednicia arhieriei şi lămurire despre Sinodul ce a fost în Florenţa


Sfântul Marcu al Efesului – Singurul apărător şi luptător al Ortodoxiei la Sinodul de la Ferrara-Florenţa

https://prediciaudio.files.wordpress.com/2010/01/omilie-19-ian-2010-vec-utr1.pdf