Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…


Un comentariu

LECTURĂ DIN FILOCALIA DE LA OPTINA – DESPRE CÂNTARE

LECTURĂ DIN FILOCALIA DE LA OPTINA –

DESPRE CÂNTARE

 .

 .

Adevărata emblemă a artei bizantine, muzica psaltică este, dupa părerea unora, muzica care găsește calea cea mai rapidă către sufletul celui care o ascultă sau cântă, deoarece este o muzică care exprimă o frumusețe cerească, hristologică și o frumusețe a unui imperiu care nu a apus, ci care continuă să trăiască prin frumusețea artei sale chiar și după atât de mult timp de la prăbușirea sa. Muzica bizantină este socotită de filosofi „gura Duhului Sfânt„. 


2 comentarii

CUVÂNT AL SF. GRIGORIE DE NYSSA DESPRE RĂSTIMPUL ÎNVIERII CELEI DE A TREIA ZI A LUI HRISTOS

CUVÂNT AL CELUI ÎNTRE SFINŢI PĂRINTELUI NOSTRU GRIGORIE DE NYSSA

 DESPRE RĂSTIMPUL ÎNVIERII CELEI DE A TREIA ZI A LUI HRISTOS

– ROSTIT ÎN DATA DE 17 APRILIE 382 –

Partea I –

Partea a II-a –


Scrie un comentariu

Cuvânt al Sf. Inochentie de Odessa la Duminica a IV-a din Postul Mare

Cuvânt al Sf. Inochentie de Odessa la

Duminica a IV-a din Postul Mare

”De ce trebuie să postim?”


Să postim post bine-primit şi plăcut Domnului. Adevăratul post este înstrăinarea de răutăţi, înfrânarea limbii, lepădarea mâniei, depărtarea de pofte, de clevetire şi de jurământul mincinos” (Stihira stihoavnei de Luni, Săptămâna I).

Această cântare bisericească se poate considera pe drept cuvânt, fraţilor, ca cea mai deplină învăţătură pe care Sfânta Biserică ne-o dă cu privire la toate Sfintele posturi şi mai cu seamă cu privire la Postul Mare, pe calea căruia ne aflăm.

Cuvântările şi predicile noastre adesea sunt slabe, încurcate şi plictisitoare, dar învăţătura Sfintei Biserici este întotdeauna pe cât de scurtă, tot pe atât şi de puternică şi uşor de priceput pentru toată lumea. Iată pentru ce această cântare este vred­nică de cercetat în amănunţime, spre a vedea, din ea, ce ne spune şi ce ne învaţă Sfânta Biserică despre Sfintele posturi.

Să postim post bine-primit şi plăcut Domnului! Adică sunt şi posturi neprimite şi neplăcute Domnului. Care sunt aceste posturi?….. ”

Sursa: „Predici la Postul Mare după Arhiepiscopul Inochentie al Odesei„, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005


Scrie un comentariu

PREDICĂ ÎN AJUNUL DUMINICII TOMEI

PREDICĂ ÎN AJUNUL DUMINICII TOMEI

(2012)

 

 

Ioan 20, 19-31

‘În ziua cea dintâi a săptămânii, fiind seară şi uşile fiind încuiate, acolo unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! Şi, zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzându-l pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi, spunând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute. Însă Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci i-au spus lui ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. Şi, după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma era împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijlocul lor şi a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea, şi nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Iisus I-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut! Iisus a făcut înaintea ucenicilor Săi şi alte multe minuni, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca să credeţi că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui.’

‘Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!’ (Ioan 20, 29)

Acestea, sunt cuvintele pe care le-a adresat Mântuitorul Iisus Hristos ucenicului Său Toma, care mai întâi s-a îndoit de Învierea Lui, dar, după ce L-a întâlnit pe Hristos şi I-a atins semnele cuielor din mâinile Lui şi semnul suliţei din coasta Lui, a biruit îndoiala sa şi a devenit un mărturisitor puternic al adevărului Învierii lui Hristos şi al dumnezeirii Sale. Mântuitorul Iisus Hristos îi spune lui Toma: ‘Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!’ (Ioan 20, 29), adică fericiţi sunt cei ce n-au văzut cu ochii trupului pe Hristos Cel Înviat, dar au crezut în El. (Sursa text: Basilica.ro)


Un comentariu

Canoanele Utreniei Sf. Ierarh Calinic de la Cernica (11 aprilie)

           Canoanele Utreniei Sf. Ierarh Calinic de la Cernica

      Sfântul Calinic de la Cernica (7 octombrie 1787 – †11 aprilie 1868) a fost un călugăr, ctitor de biserici, teolog, stareţ al Mânăstirii Cernica şi episcop al Râmnicului.

          Acest fericit Părinte Calinic s-a născut în oraşul Bucureşti, în ziua de 7 octombrie 1787, din părinţi români temători de Dumnezeu şi a primit la Sfântul Botez numele de Constantin.
Când avea vârsta de 20 de ani, tânărul Constantin din îndemn lăuntric şi-a îndreptat paşii către Mănăstirea Cernica, din apropiere, unde a fost primit cu dragoste părintească de stareţul Timotei. După un an de ascultare duhovnicească şi de curate osteneli, a fost tuns în călugărie, schimbându-şi numele în Calinic. Peste o lună apoi s-a învrednicit a fi hirotonit ierodiacon.
În Mănăstirea Cernica a vieţuit sfântul Calinic 43 de ani, nevoindu-se zi şi noapte, în post şi rugăciune, în muncă şi smerenie, în răbdare şi dragoste. Drept aceea, după cinci ani de slujire în treapta diaconiei, a primit şi sfinţitorul dar al preoţiei, iar după alţi cinci ani, cu glas de obşte a fost ales de sobor stareţ al chinoviei de la Cernica, pe care a cârmuit-o cu multă iscusinţă timp de 31 de ani, săvârşind multe fapte încununate de laudă. Continuă lectura