Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…


Un comentariu

LECTURĂ DIN FILOCALIA DE LA OPTINA – DESPRE CÂNTARE

LECTURĂ DIN FILOCALIA DE LA OPTINA –

DESPRE CÂNTARE

 .

 .

Adevărata emblemă a artei bizantine, muzica psaltică este, dupa părerea unora, muzica care găsește calea cea mai rapidă către sufletul celui care o ascultă sau cântă, deoarece este o muzică care exprimă o frumusețe cerească, hristologică și o frumusețe a unui imperiu care nu a apus, ci care continuă să trăiască prin frumusețea artei sale chiar și după atât de mult timp de la prăbușirea sa. Muzica bizantină este socotită de filosofi „gura Duhului Sfânt„. 


2 comentarii

CUVÂNT AL SF. GRIGORIE DE NYSSA DESPRE RĂSTIMPUL ÎNVIERII CELEI DE A TREIA ZI A LUI HRISTOS

CUVÂNT AL CELUI ÎNTRE SFINŢI PĂRINTELUI NOSTRU GRIGORIE DE NYSSA

 DESPRE RĂSTIMPUL ÎNVIERII CELEI DE A TREIA ZI A LUI HRISTOS

– ROSTIT ÎN DATA DE 17 APRILIE 382 –

Partea I –

Partea a II-a –


Scrie un comentariu

Cuvânt al Sf. Inochentie de Odessa la Duminica a IV-a din Postul Mare

Cuvânt al Sf. Inochentie de Odessa la

Duminica a IV-a din Postul Mare

”De ce trebuie să postim?”


Să postim post bine-primit şi plăcut Domnului. Adevăratul post este înstrăinarea de răutăţi, înfrânarea limbii, lepădarea mâniei, depărtarea de pofte, de clevetire şi de jurământul mincinos” (Stihira stihoavnei de Luni, Săptămâna I).

Această cântare bisericească se poate considera pe drept cuvânt, fraţilor, ca cea mai deplină învăţătură pe care Sfânta Biserică ne-o dă cu privire la toate Sfintele posturi şi mai cu seamă cu privire la Postul Mare, pe calea căruia ne aflăm.

Cuvântările şi predicile noastre adesea sunt slabe, încurcate şi plictisitoare, dar învăţătura Sfintei Biserici este întotdeauna pe cât de scurtă, tot pe atât şi de puternică şi uşor de priceput pentru toată lumea. Iată pentru ce această cântare este vred­nică de cercetat în amănunţime, spre a vedea, din ea, ce ne spune şi ce ne învaţă Sfânta Biserică despre Sfintele posturi.

Să postim post bine-primit şi plăcut Domnului! Adică sunt şi posturi neprimite şi neplăcute Domnului. Care sunt aceste posturi?….. ”

Sursa: „Predici la Postul Mare după Arhiepiscopul Inochentie al Odesei„, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005